Có bao nhiêu loại tên miền ?

thích

Có bao nhiêu loại tên miền

Tên miền  được chia thành 2 loại : tên miền quốc tế và tên miền mã quốc gia.

Tên miền quốc tế: Là tên miền được cấp phát do Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế ICANN (www.icann.org) cấp phát. Hiện tại 3ts.vn là đại lý chính thức của Inom Inc (www.inom.com) tại Việt Nam được tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN công nhận. Vì vậy tên miền quốc tế có thể quản lý bởi TAN TIEN MULTIMEDIA., JSC hay INOM Inc.

Tên miền quốc tế có các đuôi trực thuộc và ý nghĩa của nhóm tên miền Quốc tế như sau:

1.          .COM Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.

2.          .BIZ Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh

3.          .EDU Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

4.          .GOV Dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương.

5.          .NET Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.

6.          .ORG Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá xã hội.

7.          .INT Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

8.          .AC Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.

9.          .PRO Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.

10.        .INFO Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân phối, cung cấp thông tin.

11.        .HEALTH Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.

12.        .NAME Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.

13.        .ASIA Dành cho các tổ chức cá nhân có thể đăng ký được nhưng về ý nghĩa  thuộc vị trí địa lý Châu Á

...

Tên miền mã quốc gia: Là tên miền có đuôi là ký hiệu chữ cái viết tắt của từng Quốc gia. Ký hiệu này được quy định bởi Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế (ICANN). Tên miền mã Quốc gia Việt Nam có phần đuôi là .VN, Australia là AU, Pháp là FR, Trung Quốc .cn, ... Hiện có hơn 200 tên miền quốc gia khác nhau. Dưới mỗi tên miền quốc gia có tên miền cấp 2 và cấp 3.

Tên miền .VN:

Tên miền là tên được sử dụng để định danh các địa chỉ Internet. Tên miền  bao gồm:

a. Tên miền cấp cao nhất.

Tên miền cấp cao nhất (TLD) gồm tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) và tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD).

 Tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) bao gồm các tên miền sau: .COM; .NET; .EDU; .ORG; .INT; .BIZ; .INFO; .NAME; .PRO; .AERO; .MUSEUM;  .COOP và những tên miền chung cấp cao nhất khác theo quy định của các tổ chức quốc tế có thẩm quyền về tài nguyên Internet.

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) bao gồm các tên miền được quy định theo chuẩn quốc tế về mã quốc gia [ISO3166]. Các tên miền quốc gia cấp cao nhất thay đổi khi có thêm các quốc gia, lãnh thổ mới hoặc khi sáp nhập các quốc gia lại với nhau.

b. Tên miền cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 là các tên miền theo trật tự nằm dưới tên miền cấp cao nhất.

 

 

Khách hàng

 • VOV GIAO THÔNG
 • WEB HOTEL
 • WEB DECOR
 • DUCTHINHHOTEL
 • VIETHUNGLONG.COM
 • WEB KHÁCH SẠN
 • WEB ĐIỆN MÁY
 • WEB DU LỊCH
 • THỰC PHẨM NPF.VN
 • ĐỒ HỌA VN
 • DẬY PIANO MYCVIETNAM
 • TRƯỜNG MẦM NON
 • ĐỒ CÂU QUỲNH CHI
 • ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
 • ALPHANAM GROUP
 • RADIOVIETNAM
 • LOTTETRAVEL
Chat với chúng tôi